This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/11/29 at 00:44
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

The Jimenez Family

The Jimenez Family

Si Menardo Jimenez ay isa sa tatlong itinuturing na ama ng GMA Network Incorporated kasama sina Felipe L. Gozon at Gilberto M. Duavit Sr. Sila ang sinasabing nagbaligtad ng kapalaran ng naluluging Republic Broadcasting System (RBS) ng Amerikanong si Robert La Rue Stewart at ginawang milyong dolyar na imperio ang network ngayon.Si Menardo Jimenez ay bayaw ni Felipe L. Gozon; asawa niya si Carolina L. Gozon-Jimenez, kapatid ni Gozon. Siya ay presidente at chief executive officer ng GMA Network Incorporated mula 1974 -- noong ito ay RBS pa at si Duavit Sr. ang chairman -- hanggang 2000. Noong 1973, nang ang RBS ni Stewart ay nalulugi, sinasabing inalok niya ang 30 porsiyento ng RBS kay Gozon pero ang pera ni Gozon ay sapat lang para bayaran ang 10 porsiyento kaya't inalok niya ang 20 porsiyento sa bayaw niyang si Jimenez. Noong 1975, sina Gozon, Jimenez at Duavit Sr. ang nagpatakbo na ng RBS at pinalitan ang pangalan ng istasyon na GMA Network. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ang istasyon ay nagsimulang umangat bilang pangunahing kakumpitensya ng ABS-CBN Corporation ng mga Lopez para sa unang puwesto sa merkado ng media.Noong 2000, ihinalal ng GMA board si Gozon bilang chairman, presidente at chief executive officer, isang biglang hakbang na nagbago sa balangkas ng pangasiwaan ng network, at napatalsik ang bayaw na si Jimenez sa top management. Si Gozon ay nanatiling chairman at chief executive officer mula noon ngunit noong 2010, si Gilberto Duavit Jr., anak ni Duavit Sr., ay ihinalal ng board bilang presidente ng network na posisyon ni Gozon.Nang taon din iyon, ang kanyang anak, si Laura J. Westfall, ay nahalal bilang direktor ng GMA Network Incorporated, isang posisyon na hawak pa rin niya sa kasalukuyan. Si Westfall ay humahawak na ng mga sumusunod na posisyon sa GMA Network, Incorporated: Senior Vice President ng Corporate and Strategic Planning at Senior Vice President for Finance, at Chairperson at Presidente ng GMA New Media.Pagkaraan ng dalawang taon, noong 2002, ang anak niyang si Joel Marcelo G. Jimenez, ay naging miyembro ng GMA board.Kabilang sa mga ibang negosyo ng mga Jimenez ay real estate, restaurants, banking at insurance, mining, at mga sasakyan.

mga kompanya o grupo ng media
Mga kompanya ng media
Facts

Negosyo

Real estate

Justitia Realty and Development Corporation

Food

Food Pro Asia Inc.

Finance

First Metro Investment Corp.

Mining

Cunickel Mining Corporation

Others

Mabuhay Philippines Satellite Corporation

pamilya at mga kaibigan

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga ka-pamilya at kaibigan; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng ka-pamilya at kaibigan sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Menardo Jimenez

Si Menardo Jimenez bayaw ni Felipe L. Gozon; asawa niya si Carolina L. Gozon-Jimenez. Siya ang ama ni Joel Marcelo G. Jimenez at Presidente at Chief Executive Officer ng GMA Network, Incorporated mula 1974 hanggang 2000. Siya ay Chief Executive Officer at Presidente ng Albay-Agro Industrial Development Corporation, Presidente ng Mabuhay Philippines Satellite Corporation, Justitia Realty and Development Corporation, Food Pro Asia Incorporated at M.A. Jimenez Enterprises Incorporated, Chairman ng Cable Entertainment Corporation, Veloci Motors, Majalco Finance & Investments Incorporated, Pan-Phil Aquaculture Corp., at Southwest Resources Incorporated. Siya ay Commissioner ng Pasig River Rehabilitation Commission at Governor ng Philippine National Red Cross. Siya ay naging consultant ng First Metro Investment Corp., Chairman ng United Coconut Planters Bank mula pa noong Marso 2011, direktor ng CCC Insurance Corporation, Mabuhay Phils. Satellite Corporation, Malayan Savings & Mortgage Bank, UniCapital Incorporated, UniCapital Securities Incorporated, Television International Corporation, Majent Management and Development Corporation, Majent Agro Industrial Corporation, M. A. Jimenez Enterprises Incorporated, Alta Tierra Resources Incorporated, Mont-Aire Realty and Development Corporation, CBTL Holdings Incorporated, Electronic Realty Associates Incorporated, Cunickel Mining Corporation, Franchise One Corporation, Pacrim Realty & Development Corporation, Pan-Phil Aqua Culture Corporation at The Coffee Bean and Tea Leaf Incorporated Siya ay Non Executive Director ng San Miguel Pure Foods Company Incorporated mula pa noong Abril 25, 2002, San Miguel Corporation mula pa noong Pebrero 27, 2002, ng United Coconut Planters Bank mula pa noong Marso 2011, at Magnolia Incorporated mula pa noong Agosto 29, 2002, direktor ng Nuvoland Incorporated, Unicapital Finance and Investment Incorporated, at Albay Agro Industrial Corp., direktor ng Philippine National Oil Company at Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated, mula pa noong Hulyo 31, 2002, direktor ng Cosmos Bottling Corp. mula Mayo 6, 2004 hanggang Pebrero 22, 2007 at First Metro Investment Corp. mula pa noong Marso 21, 1994.

Karagdagang impormasyon

antas ng transparency, kung saan kusang ipinaaalam ng kompanya ang tungkol sa pagmamay-ari nito. Ang mga datos ay patuloy na isinasapanahon at madaling mapatutunayan.

maagap at komprehensibong pagpapa-alam kaugnay ng pagmamay-ari ng kompanya, ang datos ay patuloy na isinasapanahon at madaling mapatutunayan

4 ♥

Pinagkukunan/ Pinanggagalingan

Financial Statement of GMA Holdings Incorporated (available upon request at SEC) (2016), Securities and Exchange Commission (SEC)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ