This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/11/28 at 23:32
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Inquirer Holdings Corporation

Inquirer Holdings Corporation

Ang Inquirer Holdings, Inc. ay umbrella company ng negosyo ng Inquirer sa media. Nagsisilbi itong namumunong kumpanya ng Inquirer Publications, Inc. at Inquirer Interactive, Inc., na may 70 porsiyentong share sa bawat kumpanya, ayon sa pahayag ng pananalapi ng kumpanya para sa 2015.Inquirer Publications, Inc. ang nag-iimprenta ng mga tabloid na Libre, isang babasahin na ipinamimigay ng walang bayad sa ilang mga istasyon ng tren sa metro; Bandera, isang babasahin na may balita at tsismis na nilalathala sa Taglish; at Cebu Daily News, isang pang probinsiyang pahayagan. Samantala, Inquirer Interactive, Inc. ang nagpapatakbo ng online na inquirer.net.Ang Inquirer Holdings ay mayroon din 55 porsiyento ng Inquirer Catalyst Media, isang kumpanya ng advertising at marketing.Mayroon din itong 49 porsiyentong share sa Hinge Inquirer Publications, na nag-iimprenta ng mga lifestyle, niche at community magazine. Dagdag dito ang maliit na share sa broadsheet na Philippine Daily Inquirer, Inc. na nasa 10.26 porsiyento. Ang Inquirer Holdings ay mayroon din 51 porsiyentong share sa JCMWell Radio Holdings Corporation, na nagpapatakbo ng istasyon na AM <Radyo Inquirer DZIQ 990>radyo.inquirer.net sa pamamagitan ng Trans-Radio Broadcasting Corporation.Bukod sa mga kumpanya ng media na ito, ang Inquirer Holdings ang may-ari rin ng delivery service ng mga babasahin at subscriptions <DAG Xpress Courier, Inc.>www.dagxpress.com

Pangunahing katotohanan

Punong kompanya

Pinnacle Printers Corporation

Uri/klase ng negosyo

Pribado

Legal Form

Korporasyon

Mga sektor ng negosyo

Mass media

Pagmamay-ari

Pinnacle Printers Corporation

Ang Pinnacle Printers ay pag-aari ng pamilya Prieto.

68.9%
Mga kompanya ng media
Other Media Outlets

Iba pang mga ahensiya ng print

Philippine Daily Inquirer (0.65)

Iba pang mga Istasyon ng Radyo

Radyo Inquirer DZIQ 990 AM

Iba pang mga Ahensiya na Online

inquirer.net

Facts

Negosyo sa media

Publishing

Philippine Daily Inquirer, Incorporated (10.26)

Online publishing

Inquirer Interactive, Incorporated (69.99)

Broadcast

Trans-Radio Broadcasting Corporation (through JCMWell Radio Holdings)

Negosyo

Freight forwarding

DAG Express Courier, Inc. (100)

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

1996

Tagapagtatag

Marixi R. Prieto, Ma. Theresa P. Valdes, Dennis O. Valdes, Alexandra R. Prieto, Paolo R. Prieto

Impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa tagapagtatag, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng tagapagtatag sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Marixi R. Prieto ang chairman ng Philippine Daily Inquirer. Ang mga anak niyang si Alexandra at Paolo ang pinuno ng Philippine Daily Inquirer Incorporated at Inquirer Interactive Incorporated samantalang si Theresa ay kolumnista ng lifestyle.

Mga Empleyado

Missing Data

Contact

T-12 Sunvar Plaza Bldg., Amorsolo St. Makati CityTel.: 843-9171

Tax/ ID Number

005-120-584

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (datos ng pananalapi/opsiyonal)

0.51 Mil $ / 24.01 Mil P

Tubo mula sa operasyon ng negosyo (sa milyong dolyar)

0.43 Mil $ / 20.24 Mil P

Patalastas (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Namamahala

Lupon ng tagapagpaganap at interes ng lupon ng tagapagpaganap

Marixi Prieto

Si Marixi Prieto ang Chairman ng Inquirer Holdings Corporation.

Karagdagang impormasyon

datos na magagamit ng publiko

datos kaugnay ng pagmamay-ari ay madali makuha mula sa ibang pinanggagalingan ng impormasyon, halimbawa mga pampublikong talaan at iba pa

2 ♥

Meta Data

Audience share based on Nielsen’s National Urban TV Audience Measurement (TV, Jan-August 2016), Nielsen's Consumer and Media View (Print, Jan-August 2016), Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Radio, Jan-August 2016), Effective Measurement (2016)

Pinanggagalingan ng impormasyon o datos

General Information Sheet of Inquirer Holdings, Incorporated (available upon request at SEC) (2016), Securities and Exchange Commission (SEC)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ