This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/11/28 at 23:44
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Interactive Broadcast Media Inc.

Ang Interactive Broadcast Media Incorporated (IBMI) ang nagpapatakbo ng istasyon ng radyo na DWWW 774.Noong 2012, ang IBMI unang naging kabahagi ng EdCanoy Prime Holdings, Inc., na may 49 porsiyentong pagmamay-ari. Batay sa General Information Sheet ng IBMI noong Hunyo 2016, nakadeklara ang EdCanoy Prime Holdings bilang pangunahing namumuhunan, na may 99 porsiyentong pagmamay-ari.Ang EdCanoy Prime Holdings Incorporated ay ang punong kumpanya rin ng Radio Mindanao Network Incorporated (RMN), isa pang kumpanya na nasa industriya ng pagbo-brodkas sa radyo, na may 52 porsiyentong pagmamay-ari na nakuha noong 2010. Sa ngayon, ang RMN ang pinakamalaking network ng radyo sa Pilipinas, na may halos 60 istasyon na AM at FM.

Pangunahing katotohanan

Punong kompanya

EDCanoy Prime Holdings, Inc.

Uri/klase ng negosyo

Pribado

Legal Form

Korporasyon

Mga sektor ng negosyo

brodkas

Pagmamay-ari

EDCanoy Prime Holdings, Incorporated

Ang Radio Mindanao Networks Incorporated, RMN Networks Marketing and Media Ventures Incorporated, at Echo Media Marketing Innovations Corporation ay mga sangay ng EDCanoy Prime Holdings Incorporated.

99%
Mga kompanya ng media
Other Media Outlets

Iba pang mga Istasyon ng Radyo

DWWW 774

Iba pang mga Ahensiya na Online

774dwww.ph

Facts

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

1996

Tagapagtatag

Rene Palma
Roberto Bacsal

Mga Empleyado

Missing Data

Contact

23 E. Rodriguez Sr. Blvd., Quezon CityTelephone Number: +632-893-6843, +632-819-1073

Tax/ ID Number

004-471-563-000

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (datos ng pananalapi/opsiyonal)

0.23 Mil $ / 10.65 Mil P

Tubo mula sa operasyon ng negosyo (sa milyong dolyar)

0.07 Mil $ / 3.41 Mil P

Patalastas (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Namamahala

Lupon ng tagapagpaganap at interes ng lupon ng tagapagpaganap

Eric S. Canoy

Si Eric S. Canoy ang Presidente ng Interactive Broadcast Media Incorporated.

Karagdagang impormasyon

datos na magagamit ng publiko

datos kaugnay ng pagmamay-ari ay madali makuha mula sa ibang pinanggagalingan ng impormasyon, halimbawa mga pampublikong talaan at iba pa

2 ♥

Meta Data

Conversion rate on Dec. 31, 2015: P 46.86.
Financial Data based on IBMI's Financial Statement for Fiscal Year 2015.
Audience share based on Nielsen’s National Urban TV Audience Measurement (TV, Jan-August 2016), Nielsen's Consumer and Media View (Print, Jan-August 2016), Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Radio, Jan-August 2016), Effective Measurement (2016)

Pinanggagalingan ng impormasyon o datos

2016. Securities and Exchange Commission (SEC). General Information Sheet of Monica Publishing Corporation. (available upon request at SEC)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ