This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/11/28 at 23:12
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Manila Broadcasting Company

Manila Broadcasting Company

Ang Manila Broadcasting Company (MBC) ay kumpanyang nasa negosyo ng pagbobrodkas sa radyo. DZRH 666—ang pangunahing istasyon ng radyo na AM ng MBC—ay may isang istasyon sa Metro Manila at 18 relay stations sa mga probinsya. Higit rito, ang MBC ay mayroon rin tatlong istasyon na FM—Love Radio, Yes FM at Easy Rock—na may 25, 10 at pitong mga istasyon sa mga probinsya, alinsunod sa pagkakasunod. Pinalawak ng MBC ang naaabot nitong mga lugar sa mga probinsya sa pamamagitan ng mga istasyon nito ng radyo, Aksyon Radyo, na may 10 mga istasyon na AM sa mga probinsya; at Radyo Natin, ang pinakamalaking network ng istasyon ng mga radyo sa mga komunidad sa Pilipinas na may 100 maliit na mga istasyon na FM, kabilang ang Hot FM.Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nasa ilalim ng organisasyon ng Fred J. Elizalde Group of Companies. Ang Elizalde Holdings Corporation, ang punong kumpanya ng MBC, ay may 34.66 porsiyento ng pagmamay-ari, samantalang ang 63 porsiyento ng natitirang parte ay pag-aari ng mga kumpanya na kabilang sa parehong grupo.

Pangunahing katotohanan

Punong kompanya

Elizalde Holdings Corporation

Uri/klase ng negosyo

Pribado

Legal Form

Korporasyon

Mga sektor ng negosyo

pagbrodkas ng radyo

Pagmamay-ari

Elizalde Holdings Corporation

Ang Elizalde Holdings Corporation ay may 20 mga sangay, na pinagsasama-sama at tinutukoy na FJE Group of Companies. Ang mga ito ay: Cebu Broadcasting Company, Philippine Broadcasting Corporation, Pacific Broadcasting Systems Incorporated, Philippine International Corporation, Sunshine Inns, Incorporated, Elizalde Land, Incorporated, San Dimas Realty, Brickman Realty, Northern Capiz-Agro Industrial Development Corporation, Ocean Hatcheries, Incorporated, M. Catigbac Salas, Incorporated, Flumet Corporation, Ride's R' Us, Funtinka Asia, Incorporated, Zillionfun Corporation, Prime Music Corporation, Manila Broadcasting Company, Star Parks Corporation, Thrills, Incorporated, and Rydes and Games, Incorporated.

34.7%
Mga kompanya ng media
Other Media Outlets

Iba pang mga istasyon ng telebisyon

RHTV- Dream (Channel 10)

Iba pang mga Istasyon ng Radyo

DZRH 666

Iba pang mga Ahensiya na Online

www.dzrhnews.com

Facts

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

1946

Tagapagtatag

Joaquin Miguel Elizalde # Manuel Elizalde

Impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa tagapagtatag, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng tagapagtatag sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Missing Data

Mga Empleyado

124

Contact

MBC Bldg., V. Sotto St., CCP Complex, Pasay City 1307Telephone Number: +632-555-3422Fax Number: +632-832--6150

Tax/ ID Number

000-479-027-000

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (datos ng pananalapi/opsiyonal)

23.08 Mil $ / 1.08 Bil P

Tubo mula sa operasyon ng negosyo (sa milyong dolyar)

3.3 Mil $ / 154.64 Mil P

Patalastas (bilang % ng buong pondo)

21.69 Mil $ / 1.02 Bil P

Namamahala

Lupon ng tagapagpaganap at interes ng lupon ng tagapagpaganap

Si Fred J. Elizalde ay CEO ng Manila Broadcasting Company. Siya ay Chairman din ng Elizalde Land Incorporated, Star Parks Corporation (Star City), Philippine International Corporation, Elizalde Holdings Corporation, at Sunshine Inns Incorporated. Siya ay nagsisilbing Presidente rin ng Gatlin Elizalde Corporation.

hindi kabilang sa lupon ng tagapagpaganap at interes ng hindi kabilang sa lupon ng tagapagpaganap

Si George T. Goduco ay Chairman ng Nomination Committee ng Manila Broadcasting Company, pati ng Audit Committee nito. Siya ay Presidente ng Healthlab Incorporated, isang full service diagnostics laboratory at medical examination facility. Siya ay EVP/COO ng Star Parks Corporation noong 2000 hanggang 2002. Siya ay nagsilbi rin na Vice President at ingat-yaman ng FJE Group of Companies noong 1997 hanggang 2000 at Direktor nito para sa Corporate Planning noong 1995 hanggang 1997. Siya ay nagsilbi rin na Account Officer sa Solidbank at Boston Bank mula 1988 hanggang 1991.

Karagdagang impormasyon

antas ng transparency, kung saan kusang ipinaaalam ng kompanya ang tungkol sa pagmamay-ari nito. Ang mga datos ay patuloy na isinasapanahon at madaling mapatutunayan.

maagap at komprehensibong pagpapa-alam kaugnay ng pagmamay-ari ng kompanya, ang datos ay patuloy na isinasapanahon at madaling mapatutunayan

4 ♥

Meta Data

Conversion rate on Dec. 31, 2015: P 46.86 # Financial Data based on MBC's 2015 Annual Report #
Audience share based on Nielsen’s National Urban TV Audience Measurement (TV, Jan-August 2016), Nielsen's Consumer and Media View (Print, Jan-August 2016), Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Radio, Jan-August 2016), Effective Measurement (2016)

Pinanggagalingan ng impormasyon o datos

2016. Securities and Exchange Commission (SEC). General Information Sheet of Manila Broadcasting Company. (available upon request at SEC).

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ