This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/11/28 at 22:12
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Nine Media Corporation

Nine Media Corporation

Ang Nine Media Corporation ay itinala bilang korporasyon sa Securities and Exchange Commission noong Enero 5, 2010. Ito ang may-ari ng CNN Philippines na ipinalalabas sa channel 9 ng Radio Philippines Network (RPN). Ito ay mayroon din 34-porsiyentong taya sa RPN na binili sa magkakapatid na Tieng -- Wilson, William, at Willy -- noong Agosto 2014.Ang Nine Media Corporation ay tanging pag-aari ng JRLT-JHI Corporation, isang financial holding company. Bahagi ito ng ALC Group of Companies ni Antonio L. Cabangon-Chua. Ito ay isang malaking korporasyon na binubuo ng mga kumpanya ng iba't ibang negosyo tulad ng insurance protection, media, pre-need assurance, automotive, banking at finance, security, edukasyon, hotel, at real estate. Si Cabangon-Chua ay chairman of the board ng Nine Media Corporation hanggang kanyang kamatayan noong Marso 11, 2016. Ang papalit sa kanya ay ihahayag pa lang, ayon sa Nine Media Corporation. Ang mga kumpanya ng ALC Group sa media ay binubuo ng CNN Philippines ng Nine Media Corporation, mga istasyon ng radyo na 97.9 Home Radio at DWIZ 882, broadsheet na BusinessWorld, magazine na Philippine Graphic, tabloid na Pilipino Mirror, at imprenta na Brown Madonna Press Incorporated.

Pangunahing katotohanan

Punong kompanya

JRLT-JHI Corporation

Uri/klase ng negosyo

Pribado

Legal Form

Korporasyon

Mga sektor ng negosyo

financial holdings

Pagmamay-ari

Ferdinan C. Chua

Si Ferdinan C. Chua ay may 20-porsiyentong parte sa JRLT-JHI Corporation, ang punong kumpanya na may 100-porsiyentong interes sa Nine Media Corporation, ang may-ari ng CNN Philippines.

20%
Mga kompanya ng media
Other Media Outlets

Iba pang mga istasyon ng telebisyon

CNN Philippines

Iba pang mga Istasyon ng Radyo

Coming Soon

Iba pang mga Ahensiya na Online

<http://cnnphilippines.com/> http://cnnphilippines.com/

Facts

Negosyo sa media

Coming Soon

Negosyo

Coming Soon

Coming Soon

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

2010

Tagapagtatag

Antonio Cabangon-Chua

Impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa tagapagtatag, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng tagapagtatag sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Antonio Cabangon-Chua ay pinuno ng ilang bilyong-pisong ALC Group of Companies, na kinabibilangan ng mga bangko, insurance, kotse, at ilang pakikipagsapalaran sa negosyo ng broadcasting at babasahin.

Mga Empleyado

328 - Rank and file employees

Contact

CNN Philippines, Nine Media Corporation Upper Ground Floor Worldwide Corporate Center, Shaw Boulevard Mandaluyong City, Philippines, 1552Telephone Number: +632-548-4688

Tax/ ID Number

007-540-781

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (datos ng pananalapi/opsiyonal)

3.62 Mil $ / 169.6 Mil P

Tubo mula sa operasyon ng negosyo (sa milyong dolyar)

-13.91 Mil $ / -651.85 Mil P

Patalastas (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Namamahala

Lupon ng tagapagpaganap at interes ng lupon ng tagapagpaganap

Antonio L. Cabangon-Chua

Si Antonio L. Cabangon-Chua ay Chairman of the Board at Stockholder ng Nine Media Corporation, may-ari at operator ng Philippine Graphic Weekly at Mirror Weekly, mga istasyon ng radyo na DWIZ at DYQZ sa Metro Manila at anim pang mga istasyon sa buong bansa, may interes sa print at brodkas media, Chairman ng mga kumpanya sa ilalim ng ALC Group, Fortune Insurance Group at Eternal Plans Group, tagapagtatag at dating Chairman at kinalaunan Chairman Emeritus ng Citystate Savings Bank Incorporated, direktor ng Citystate Savings Bank Incorporated mula 1997 hanggang Marso 11, 2016.

Karagdagang impormasyon

datos na magagamit ng publiko

datos kaugnay ng pagmamay-ari ay madali makuha mula sa ibang pinanggagalingan ng impormasyon, halimbawa mga pampublikong talaan at iba pa

2 ♥

Meta Data

Conversion rate on Dec. 31, 2015: P 46.86.
Audience share based on Nielsen’s National Urban TV Audience Measurement (TV, Jan-August 2016), Nielsen's Consumer and Media View (Print, Jan-August 2016), Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Radio, Jan-August 2016), Effective Measurement (2016)
Audience share based on Nielsen’s National Urban TV Audience Measurement (TV, Jan-August 2016), Nielsen's Consumer and Media View (Print, Jan-August 2016), Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Radio, Jan-August 2016), Effective Measurement (2016)
Founding year based on date of incorporation as reflected in the Securities and Exchange Commission documents.

Pinanggagalingan ng impormasyon o datos

Financial Statement of JRLT-JHI Corporation (available upon request at SEC) (2016), Securities and Exchange Commission (SEC)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ