This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/11/29 at 00:05
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Philippine Journalist's Inc.

Ang Philippine Journalists Incorporated ay inirehistro noong 1972, ang taon na ipinataw ng diktador Ferdinand Marcos ang martial law. Noong 1986, inilit ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) ang lahat ng mga outstanding share ng PJI sa paniwalang ito ay pag-aari—sa kahuli-hulihan—ni Benjamin “Kokoy” Romualdez at bahagi ng nakaw na yaman noong panahon ng martial law. Si Romualdez ay ang nakababatang kapatid ng dating Unang Ginang Imelda R. Marcos. Noong 1991, iniutos ng Korte Suprema na pakawalan ang 80 porsiyento ng parte sa PJI matapos mabigo ang PCGG na kasuhan ang mga apektadong mamumuhunan sa kasong nakaw na yaman na isinampa laban kay Romualdez sa Sandiganbayan. (Chua, 1998)Dahil 20 porsiyento na lang ng pagmamay-ari sa PJI ang natira sa gobyerno, naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order (TRO) noong 1993 na nagbabawal sa kumpanya na tumawag ng pagpupulong ng mga namumuhunan at maghalal ng sariling miyembro ng board. Sakaling may bakante, sa gobyerno—sa pamamagitan ng Asset Privatization Trust—ang magtatalaga ng mga nominado. Noong 2004, iniutos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng kumpanya kay Rosario Olivares at pito pang ibang indibidwal na may kaugnayan kay Romualdez.Ang mga rekord mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagpapakitang ang PJI ay hindi nagpapasa ng General Information Sheet mula pa noong 1996. It last submitted its financial statement to the SEC in 2001. Ang huling isinumite ng PJI na financial statement sa SEC ay noong 2001.

Pangunahing katotohanan

Uri/klase ng negosyo

Pribado

Legal Form

Korporasyon

Mga sektor ng negosyo

paglalathala

Pagmamay-ari

Missing Data

?
Mga kompanya ng media
Facts

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (datos ng pananalapi/opsiyonal)

Missing Data

Tubo mula sa operasyon ng negosyo (sa milyong dolyar)

Missing Data

Patalastas (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Namamahala

Lupon ng tagapagpaganap at interes ng lupon ng tagapagpaganap

Missing Data

hindi kabilang sa lupon ng tagapagpaganap at interes ng hindi kabilang sa lupon ng tagapagpaganap

Missing Data

Supervisory Board + Interests Supervisory Board

Missing Data

Karagdagang impormasyon

datos ay hindi nakahanda

datos kaugnay ng pagmamay-ari ay hindi makukuha ng publiko, tumatanggi ang kompanya na maglabas ng impormasyon o hindi sumasagot, walang pampublikong tala tungkol dito

1 ♥

Meta Data

Audience share based on Nielsen’s National Urban TV Audience Measurement (TV, Jan-August 2016), Nielsen's Consumer and Media View (Print, Jan-August 2016), Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Radio, Jan-August 2016), Effective Measurement (2016)

Pinanggagalingan ng impormasyon o datos

Chua, Y. (17 August 1998). Legal Tussles Delay Privatization of State-Owned Media. First published in Manila Standard, Diaryo Uno, Malaya, Philippine Star, and Independent Post.

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ