This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/11/29 at 00:32
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Tribune Publishing Company Incorporated

Isang apelyido lang ang nasa likod ng Tribune Publishing Company: Olivares. Ang punong patnugot ng Tribune at ilaw ng tahanan ng mga Olivares na si Ninez ang may-ari ng pinakamalaking kaparte -- 25 porsiyento. Ang tatlo niyang mga anak, sina Peter, Melissa at Michael ay may tig-5 porsiyento bawat isa.Ang isa sa mga anak niyang babae na si Melanie Marie Olivares-Wise ay may 10 porsiyentong parte sa Tribune. Mayroon din siyang parte sa Olica Development Corporation, isang kumpanya na itinatayo ng kanyang namayapang ama na si Edgardo Olivares.Ang Olica Development ay nagmamay-ari ng 50 porsiyento ng Tribune, ayon sa 2016 General Information Sheet ng kumpanya na ipinasa sa Securities and Exchange Commission (SEC). Gayunman, binawi ng SEC ang katayuan nito bilang kumpanya, ayon sa website ng nito.Si Ninez ang umuupong Chairman of the Board at presidente ng kumpanya. Ang anak na si Peter ang bise presidente samantalang ang tatlong mga anak ni Ninez — sina Michael, Melissa, and Melanie — ay mga miyembro ng board.

Pangunahing katotohanan

Uri/klase ng negosyo

Pribado

Legal Form

Korporasyon

Mga sektor ng negosyo

paglalathala

Pagmamay-ari

Olica Development Corp.

Ang katayuan ng Olica Development Corporation bilang kumpanya ay napawalang-bisa na, ayon sa Securities and Exchange Commission.

50%
Mga kompanya ng media
Other Media Outlets

Iba pang mga ahensiya ng print

The Daily Tribune (Missing Data)

Iba pang mga Ahensiya na Online

tribune.net.ph (437,407 unique visitors)

Facts

Negosyo sa media

Publishing

Tribune Publishing Company Incorporated

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

2000

Mga Empleyado

Missing Data

Contact

Suite 1 & 2 Bel-Air Apartment, 1020 Roxas Boulevard, Ermita, ManilaTel.: 532-4634

Tax/ ID Number

204-865-606

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (datos ng pananalapi/opsiyonal)

0.66 Mil $ / 30.82 Mil P

Tubo mula sa operasyon ng negosyo (sa milyong dolyar)

0.14 Mil $ / 6.35 Mil P

Patalastas (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Namamahala

Lupon ng tagapagpaganap at interes ng lupon ng tagapagpaganap

Ninez Cacho-Olivares

Si Ninez Cacho-Olivares ay Presidente ng Tribune Publishing Company Incorporated.

Karagdagang impormasyon

antas ng transparency, kung saan ang datos tungkol sa pagmamay-ari ng kompanya ay madali makuha kung hihilingin sa kompanya.

kapag hiniling, ang datos kaugnay ng pagmamay-ari ay madali makuha mula sa kompanya o istasyon

3 ♥

Meta Data

Audience share based on Nielsen’s National Urban TV Audience Measurement (TV, Jan-August 2016), Nielsen's Consumer and Media View (Print, Jan-August 2016), Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Radio, Jan-August 2016), Effective Measurement (2016)

Pinanggagalingan ng impormasyon o datos

Financial Statement of Tribune Publishing Company (available upon request at SEC) (2008), Securities and Exchange Commission (SEC)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ